صفحه اصلی     محصولات    دستگاههای خروجی و ورودی
میز صندوق های اکسپرس   
sample41

میز صندوق
اکسپرس مدل I

sample42

میز صندوق
اکسپرس مدل C

sample43

میز صندوق
اکسپرس مدلI

میز صندوق های تک   
sample41

میزصندوق
تک مدل I

sample42

میزصندوق
تک مدل I

sample43

میزصندوق
تک مدل L

sample43

میزصندوق
تک مدل L

sample43

میزصندوق
تک مدل W

sample43

میزصندوق
تک مدل توربو

میز صندوق های دوبل   
sample41

میزصندوق
دوبل مدل H

sample42

میزصندوق
دوبل مدل H

sample43

میزصندوق
دوبل مدل I

sample43

میزصندوق
دوبل مدل U


Twin Check-out Counter V-series

میزصندوق
دوبل مدل V


خود چک اوت   
self-Check-out Counter

میز صندوق
خود چک اوت

لوازم جانبی و استند جلومیز   
Checkout Accessories

لوازم جانبی

Stand-sardintoos

استند جلو میز صندوق

گردون ورود و خروج   
sample41

گردون
ورود و خروج
عمودی

sample42

گردون
ورود و خروج با
پوشش رنگ پودری
الکترواستاتیک

sample43

گردون
ورود و خروج طرح جدید استیل